В тази секция публикуваме доклади, отчети и други описателни документи на национални и международни организации, посветени на пенитенциарната система в България. Отчетите за дейността на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" са получени по реда на Закона за достъп до обществена информация по заявления на БХК.

Доклади