Правата на човека в българските затвори, 2002 г.

Правата на човека в българските затвори, 2002 г.

Публикацията на БХК „Правата на човека в българските затвори“ от 2002 г. си поставя за цел да направи анализ на правата на човека в българските затвори, трудово-поправителни общежития и поправителни домове.

 

Comments are closed.