Процедури за подаване на жалби и правото на информация в затворите: Наръчник в помощ на националните превантивни механизми

Процедури за подаване на жалби и правото на информация в затворите: Наръчник в помощ на националните превантивни механизми

Автор: Естер Кирш

Какво прави една система за подаване на жалби ефективна? Какви са нормите относно правото на информация, достъпа до необходимите канали и защитата от репресии? Кои са приложимите международни стандарти? Кои са най-добрите практики при оценяване на степента на ефективност и справедливост на една подобна система? С какви инструменти за мониторинг разполагат националните превантивни механизми (НПМ)?

Целта на този наръчник е да подпомогне работата на НПМ като обобщи международните стандарти и добри практики и отправи препоръки за приложимите методологии за мониторинг.

Наръчникът е написан от Естер Кирш от Унгарския хелзинкски комитет. Създаден е в рамките на финансирания от ЕС проект “Подобряване на сътрудничеството в областта на правосъдието в Европейския съюз чрез хармонизация на стандартите за задържане – ролята на националните превантивни механизми”, осъществяван от Института за основни и човешки права “Лудвиг Болцман” (Австрия) и в сътрудничество с Унгарския хелзинкски комитет (Унгария), Българския хелзинкски комитет (България) и Асоциация “Антигоне” (Италия).

Наръчникът е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието му е изцяло на Института за основни и човешки права “Лудвиг Болцман” и на неговите партньори по проекта и по никакъв начин не може да се счита,  че отразява позицията на Европейския съюз.

Българската версия на наръчника е превод на оригинала от английски. Преводът е осъществен от Български хелзинкски комитет.

Вижте всички издания от поредицата:

 

Comments are closed.