От годишния доклад на БХК: Условия в местата за лишаване от свобода в България през 2020 г.

От годишния доклад на БХК: Условия в местата за лишаване от свобода в България през 2020 г.

Извадка от годишния доклад на БХК „Правата на човека в България през 2020 г.“ – Глава 10: Условия в местата за лишаване от свобода.

Годишният доклад на БХК за правата на човека в България се публикува от 1994 г. Той съдържа някои от по-значимите наблюдения на екипа на организацията за отминалата година, включително в сферата на правата на лишените от свобода.

 

Tags: No tags

Comments are closed.