Тук публикуваме информация за проведеждането на дейността по национално застъпничество за подобряване прилагането на межународните стандарти в пенитенциарната област. Тя се осъществява чрез информационни работни срещи и дискусии със заинтересовани страни, които участват във вземането на решения и реализирането на държавната политика в сферата на затворените институции - Министерство на правосъдието, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", съдебната власт, адвокатура, Омбудсмана и други. Целта на срещите е да се обмени информация за проблемите в местата за лишаване от свобода и да се предоставя надеждна информация за актуалното положение в местата за лишаване от свобода, добита чрез работа на терен и анализ на съдебна практика през призмата на международните стандарти и международните задължения на България, както и да се обсъдят конкретни стъпки за преодоляване на констатираните дефицити.

Телефон в стаята за свиждания в затвора Сливен, 2015 г. Снимка: БХК
Национално застъпничество
МП11

Екипът на “Реформа в затворите” запозна Министерството на правосъдието с най-сериозните проблеми в местата за лишаване от свобода

Няколко големи групи проблеми съществуват все още в местата за лишаване от свобода, но най-сериозният остава този с условията в арестите и тяхната пренаселеност.

МП11

Екипът на “Реформа в затворите” запозна Министерството на правосъдието с най-сериозните проблеми в местата за лишаване от свобода

Няколко големи групи проблеми съществуват все още в местата за лишаване от свобода, но най-сериозният остава този с условията в арестите и тяхната пренаселеност.

webinar-17092021

Съветът на Европа: България трябва да работи още по подобряване на условията в затворите

Достъпът до медицинско обслужване, до хигиенни консумативи, до съд в делата за жестоко, нечовешко и унизително отношение, преследването на оплакалите се от так ...

20210623-banner

Покана за предстояща застъпническа среща с адвокати по проекта „Реформа в затворите“ (23.06.2021 г.)

Българският хелзинкски комитет кани адвокати от цялата страна да се включат в национална застъпническа среща, на която да се обсъдят проблеми, свърза ...