Тук публикуваме авторитетни международни стандарти по правата на човека в сферата на лишаването от свобода, чието подобрено прилагане в България е водеща цел на проекта Оценка на реформата в местата за лишаване от свобода в България. Сред основните източници на тези стандарти са ООН, Комитетът на министрите на Съвета на Европа, Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията. Преводът на български език на препоръките на Комитета на министрите на Съвета на Европа е на Министерство на правосъдието на България.

Ръководствата по практиката на ЕСПЧ са преведени от БХК и могат да бъдат намерени и на сайта на ЕСПЧ

Международни-стандарти

Препоръка CM/Rec(2008)11 на Комитета на министрите относно европейските правила за малолетни и непълнолетни правонарушители, подлежащи на санкции или мерки

Препоръка CM/Rec(2008)11 на Комитета на министрите относно европейските правила за малолетни и непълнолетни правонарушители, подлежащи на санкции или мерки

Прочети повече

Препоръка Rec(2006)13 на Комитета на министрите относно временното задържане под стража, условията, при които то се упражнява и гаранциите срещу неправомерното му упражняване

Препоръка Rec(2006)13 на Комитета на министрите относно временното задържане под стража, условията, при които то се упражнява и гаранциите срещу...

Прочети повече

Препоръка Rec (2003)23 на Комитета на министрите относно управлението от страна на администрациите на затворници с доживотна и други дългосрочни присъди

Препоръка Rec (2003)23 на Комитета на министрите относно управлението от страна на администрациите на затворници с доживотна и други дългосрочни...

Прочети повече

Препоръка Rec (2003) 20 на Комитета на министрите относно нови начини за справяне с младежката престъпност и ролята на правосъдието по отношение на ненавършили пълнолетие

Препоръка Rec (2003) 20 на Комитета на министрите относно нови начини за справяне с младежката престъпност и ролята на правосъдието...

Прочети повече