Важна цел на настоящата инициатива е подобряване на познанията на лишените от свобода за стандартите в местата за лишаване от свобода и активизиране на тази група за защита на правата им пред административните органи и в съда. Тук публикуваме материали за правно самозастъпничество на лишените от свобода - наръчници, бланки, насоки и други. Част от тях ще бъдат разпространявани на хартиен носител в затворите и арестите.

Лишена от свобода в затвора Сливен, 2015 г. Снимка: БХК
Самозастъпничество