Бяла книга относно достъпа до правосъдие за задържаните в досъдебното производство, 2019 г.

Бяла книга относно достъпа до правосъдие за задържаните в досъдебното производство, 2019 г.

Документът представлява основният резултат от мащабно проучване, което очертава картината както на правните разпоредби във връзка с достъпа на лица, задържани в рамките на досъдебното производство, до правосъдие и правна помощ, така и до реалното практическо прилагане на тези разпоредби в деветте държави-членки на Европейския съюз, които участваха в изследването, а именно: Франция, Германия, Нидерландия, Белгия, Италия, Испания, Полша, Чешка република и България. Целта на настоящата Бяла книга е:

1) да даде на читателите си един цялостен поглед върху механизмите, процедурите и стратегиите, които могат да улеснят или да възпрепятстват ефективния достъп до правосъдие за лица, задържани под стража в рамките на досъдебното производство;

2) да предложи критичен анализ на тези механизми, процедури и стратегии;

и 3) да изработи съответни, основани на фактически данни, предложения за законовото подобряване на ефективния достъп на лица, задържани в рамките на досъдебното производство, до правна помощ на европейско равнище.

 

Comments are closed.