Проблемите с равното третиране на обвиняемите и подсъдимите в досъдебното наказателно производство в България

Проблемите с равното третиране на обвиняемите и подсъдимите в досъдебното наказателно производство в България

Публикацията обобщава резултатите от изследване, проведено в България през лятото и есента на 2021 г., водено от убеждението за необходимостта от системно събиране на данни за различното третиране на лица, принадлежащи към уязвими групи, в системите на наказателно правосъдие на държавите членки на ЕС. Тези уязвими групи включват етническите и религиозните малцинства, мигрантите, ЛГБТИ, бедните хора и други. Изследването е основано на съпоставима представителна извадка на наскоро лишените от свобода в българските затвори и затворнически общежития, но по своя предмет е много по-обхватно от предишни подобни изследвания. Част е от „Пилотен проект относно събирането на данни, свързани с равното третиране в системите на наказателно правосъдие в ЕС“.

Авторът д-р Красимир Кънев е един от учредителите и настоящ председател на Българския хелзинкски комитет – най-голямата и най-стара гражданска организация за защита на правата на човека в България. Завършил е философия и е защитил докторска дисертация в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализирал е права на човека в Колумбийския университет в Ню Йорк. Преподавал е в СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, както и в Централноевропейския университет, Университета в Сараево и Университета в Юджийн, щата Орегон. В периода 2005 – 2011 г. е член на борда на Фонда на OOН за защита на жертвите на изтезания, а в периода 2008 – 2010 г. е негов председател. През 2015 – 2020 г. е член на Управителния съвет на Агенцията на ЕС за основни права. Участвал е в десетки международни мисии за мониторинг на правата на човека в страни от Европа, Централна Азия и Близкия Изток. Автор и редактор на множество книги и статии в сферата на международното право по правата на човека, социологията на междуетническите отношения, правото и образованието, естетиката и логиката.

 

Comments are closed.