Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата, 2014 г.

Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата, 2014 г.

Докладът на БХК „Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата“ представя резултатите от двугодишно правно и теренно проучване, посветено на положението на децата, лишени от свобода в поправителни домове и арести, възпитателни училища-интернати, места за задържане към полицията, бежански центрове и социални институции и услуги.

 

Comments are closed.