Условия в местата за лишаване от свобода в България през 2019 г.

Условия в местата за лишаване от свобода в България през 2019 г.

Извадка от годишния доклад на БХК „Правата на човека в България през 2019 г.“ – Глава 9: Условия в местата за лишаване от свобода. Годишният доклад на БХК за правата на човека в България се публикува от 1994 г. Той съдържа някои от по-значимите наблюдения на екипа на организацията за отминалата година, включително в сферата на правата на лишените от свобода.

Част от основните изводи за 2019 г.:

  • За пета поредна година средносписъчният брой на лишените от свобода в затворите и общежитията към тях намалява – от 9715 през 2014 г. до 6227 през 2019 г.
  • 1/4 от затворите и затворническите общежития в страната са били пренаселени към 02.06.2019 г.
  • Броят на предсрочно освободените през последните три години намалява непропорционално на намаляването на броя на осъдените на лишаване от свобода
  • Дейността по превенция и диагностика на ХИВ в затворите затихва – в сравнение с 2014 г., през 2019 г. броят на проведените изследвания за ХИВ е пет и половина пъти по-малък
  • Рекордно висок е броят на гладните стачки
  • Крайно занижени са обезщетенията, които съдът определя за неимуществените вреди на лишените от свобода, жертви на нечовешко или унизително отнасяне

 

 

Comments are closed.