За следствените арести отново, 2005 г.

За следствените арести отново, 2005 г.

Публикация на БХК „За следствените арести отново“ от 2005 г. си поставя за задача да покаже актуалното състояние на системата на следствените арести в България и да направи анализ на правата на лицата, задържани в тях в една динамична перспектива. Отправните точки на този анализ са две: международните стандарти за защита на правата на човека в условията на задържане и състоянието на системата от времето на предишно наблюдение на БХК от 2001 г.

 

Comments are closed.