Арести

 

Тук публикуваме обща информация, свързана с арестите в България, както и доклади от мониторинга, който БХК провежда в арестите

Арестите са места за настаняване на лица, задържани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, както и на осъдени на лишаване от свобода, преведени по разпореждане на съда или прокурора за явяване по съдебни дела и за участие в действия по разследването и други процесуални действия, на обявени за национално издирване и други категории задържани лица. 

Remand Centers

Арести се разкриват към областните служби “Изпълнение на наказанията” - териториални служби на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и  към затворите. В началото на 2020 г. броят на арестите е 28, като техният брой постоянно намалява. За сравнение, техният брой в началото на 1999г. е бил 89.  Седем от 28-те действащи ареста са обособени към затвори в градовете Враца, Сливен, Стара Загора, Бургас, Плевен, Пазарджик и Ловеч. Останалите 21 са към областните служби “Изпълнение на наказанията” и се намират в градовете Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, София - 2 броя, Габрово, Добрич, Елхово, Кърджали, Кюстендил, Пловдив, Разград, Русе, Сандански, Свиленград, Силистра, Смолян, Хасково, Шумен и Ямбол. Голям брой от този тип арести се помещават в сградите на областните дирекции или районните управления на МВР, където са функционирали още в годините преди 1989 г., когато арестите са били подведомствени на МВР. Те не се пригодени за продължително задържане, материалната база и хигиенните условия в тях са на ниско ниво, а ремонти не се извършват поради неуредици със собствеността на тези помещения и липсата на средства.

През 2019 г. общият брой на преминали през арестите лица е бил 11 579, от тях - 397 жени, 99 непълнолетни и 937 чужди граждани. Задържаните до 72 часа лица са били 1404, до 2 месеца - 9195, а над шест месеца - 661.  

Изпълнението на мярката за неотклонение “задържане под стража” и функционирането на арестите са уредени основно в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилника за неговото прилагане. Доколкото не са предвидени специални правила, разпоредбите относно осъдените на лишаване от свобода се прилагат и по отношение на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража. 

Още информация

  • Копие от Правилника за вътрешния ред в арестите е достъпен  тук
  • Списък с разрешените вещи в арестите към затворите е публикуван тук
  • Доклади на Националния превантивен механизъм към омбудсмана от посещения в арести можете да намерите тук. 
  • Доклади на Европейския комитет против изтезанията са налични тук.