Мониторинг на насилието в затворите: Наръчник в помощ на националните превантивни механизми

Мониторинг на насилието в затворите: Наръчник в помощ на националните превантивни механизми

Автори: Филип Хамедл и Джулиана Монина

Насилието в затворите може не само да прерасне в сериозно нарушение на човешките права, включително изтезание, но и често се оказва елемент от много по-широк и системен проблем в наказателните институции. В повечето случаи проявите на насилие могат да бъдат свързани с различни причини, като например лоши условия на живот, недостиг на персонал и продължителен престой на затворниците в килиите. Тези фактори, както и културата на хората, работещи и живеещи в затвора, са от огромно значение.

Наръчникът предоставя практически инструменти за подпомагане на разбирането относно:

  • Тематичният проблем с насилието и рисковете, свързани с него
  • Съществуващите международни стандарти по отношение на насилието, както и тези свързани с превенцията му
  • Как да се прилагат международните стандарти на практика, за да може ефективно да се извършва мониторинг и превенция на насилието.

Автори на този наръчник са Филип Хамедл и Джулиана Монина от Института за основни и човешки права „Лудвиг Болцман“.

Наръчникът е създаден в рамките на проекта на ЕС “Подобряване на съдебното сътрудничество в ЕС чрез хармонизирани стандарти за задържане – ролята на националните превантивни механизми”, осъществен от Института за основни и човешки права „Лудвиг Болцман“ (Австрия) в сътрудничество с Асоциация „Антигоне“ (Италия), Българския хелзинкски комитет (България) и Унгарския хелзинкски комитет (Унгария).

Наръчникът е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието му е изцяло на Института за основни и човешки права “Лудвиг Болцман” и на неговите партньори по проекта и по никакъв начин не може да се счита, че отразява позицията на Европейския съюз.

Българската му версия е превод на оригинала от английски. Преводът е осъществен от Български хелзинкски комитет.

Comments are closed.