Доживотен затвор без замяна: Скорошни промени и продължаващи основания за загриженост, 2017 г.

Доживотен затвор без замяна: Скорошни промени и продължаващи основания за загриженост, 2017 г.

Докладът е второ тематично изследване на БХК, посветено на изпълнението на най-тежкото наказание в България – доживотният затвор без замяна (ДЗБЗ). В доклада е направен преглед на измененията на правната рамка от 2017 г. по отношение на наказанието ДЗБЗ, както и на актуалното положение и режима на лицата, които го изтърпяват. Обект на коментар е и практиката на Комисията по помилванията към Президентството, която дава основание на ЕСПЧ да приеме института на помилването като механизъм за изменение на най-тежката присъда. Основен акцент в доклада е продължаващата колизия между пенитенциарната практика в България, свързана с наказанието ДЗБЗ, от една страна, и европейските стандарти и решенията на ЕСПЧ, свързани с нея, от друга страна.

 

Comments are closed.