Отчет за дейността на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за 2019 г.

Отчет за дейността на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" за 2019 г.

Отчетът за дейността на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието за 2019 г. съдържа подробна информация и статистика относно изпълнението на наказанията с лишаване от свобода и пробация в България през съответната година.

 

Comments are closed.