Тук  публикуваме информация за водените от Правна програма на БХК стратегически дела пред национални и/ или международни органи, като част от стратегията по Проекта за насърчаване на правата на човека в местата за лишаване от свобода.

При стратегическите дела се фокусираме върху индивидуален случай, за да постигнем по-мащабни социални промени. Тези случаи създават важни правни прецеденти чрез публично излагане на несправедливости, повишаване на осведомеността и промяна на законодателството, политиката и практиката.

Решетка на прозорец в затвора Сливен, 2015 г. Снимка: БХК
Стратегически дела