Ръководство по практиката на ЕСПЧ – Права на затворниците

Ръководство по практиката на ЕСПЧ - Права на затворниците

Ръководствто съдържа преглед на практиката на Съда, свързана с правата на затворниците. Структурата му отразява различните фази на лишаването от свобода и подробно описва различните аспекти на живота в затвора. Ръководството съдържа напречен анализ на практиката на Съда, като взема предвид всички относими разпоредби на Конвенцията, свързани с правата на затворниците Преводът на български език е на Български хелзинкски комитет.

 

Comments are closed.