Препоръка Rec (2003)23 на Комитета на министрите относно управлението от страна на администрациите на затворници с доживотна и други дългосрочни присъди

Препоръка Rec (2003)23 на Комитета на министрите относно управлението от страна на администрациите на затворници с доживотна и други дългосрочни присъди

Comments are closed.