Препоръка на Комитета на министрите на СЕ за Европейските правила за затворите, 2020 г.

Препоръка на Комитета на министрите на СЕ за Европейските правила за затворите, 2020 г.

На 1 юли 2020 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа (СЕ) прие препоръка, с която актуализира Европейските правила за затворите, въведени през 2006 г. Тези правила съдържат ключовите правни стандарти и принципи, свързани с управлението на затворите, персонала и отношението към лишените от свобода и са международно призната отправна точка в тази област за 47-те държави членки на Съвета на Европа в тяхното законодателство, политики и практики, включително за България.

Прочетете подробности за това какво включва актуализацията на сайта на „Реформа в затворите“ тук.

Comments are closed.