Ръководство по член 6 от Конвенцията – Право на справедлив съдебен процес (наказателноправен аспект)

Ръководство по член 6 от Конвенцията - Право на справедлив съдебен процес (наказателноправен аспект)

Ръководството има за цел да предостави информация за най-важните решения, свързани с правото на справедлив процес по член 6 от Конвенцията в неговия наказателноправен аспект, постановени от Страсбургския съд от създаването му досега. То излага ключовите принципи, развити в практиката на Съда, както и относимите прецеденти. Практиката е цитирана избирателно: това са водещи, важни и скорошни решения. Преводът на български език е на Български хелзинкски комитет.

 

Comments are closed.