Препоръка CM/Rec(2010)1 на Комитета на министрите относно правилата на Съвета на Европа за пробацията

Препоръка CM/Rec(2010)1 на Комитета на министрите относно правилата на Съвета на Европа за пробацията

Comments are closed.