Препоръка на Комитета на министрите на СЕ по изпълнението на решението по групата дела Кулински и Събев срещу България

Препоръка на Комитета на министрите на СЕ по изпълнението на решението по групата дела Кулински и Събев срещу България

На 17 септември 2021 г. след редовната си сесия Комитетът на министрите към Съвета на Европа издаде препоръка по отношение на изпълнението на решението по групата дела Кулински и Събев срещу България в ЕСПЧ, засягаща правото на затворниците да гласуват. Комитетът установява, че близо пет години след осъдителното решение, българската държава е все още на много ранен етап от прилагането на необходимите мерки, за да даде възможност на лишените от свобода да упражняват правото си на вот.

Препоръката е достъпна на английски и на френски език на сайта на СЕ:

1411th meeting, 14-16 September 2021 (DH)

H46-9 Kulinski and Sabev v. Bulgaria (Application No. 63849/09)

Supervision of the execution of the European Court’s judgments

Tags: No tags

Comments are closed.