Ръководство по член 9 на ЕКПЧ Право на свобода на мисълта, съвестта и религията

Ръководство по член 9 на Европейската конвенция за правата на човека
Право на свобода на мисълта, съвестта и религията

Това ръководство представлява обяснение на практиката на органите по Конвенцията (решения на Европейския съд по правата на човека и решения и доклади на Европейската комисия по правата на човека) относно член 9 от Конвенцията – правото на свобода на мисълта, съвестта и религията. То обхваща периода от 1957 г. до 1 септември 2015 г.

 

 

Comments are closed.