Ръководство по член 4 от Протокол № 7 на ЕКПЧ Забрана за повторно осъждане или наказание

Ръководство по член 4 от Протокол № 7 на Европейската конвенция за правата на човека
Забрана за повторно осъждане или наказание

Това ръководство е част от серията ръководства по Конвенцията, публикувани от Европейския съд по правата на човека за информиране на практикуващите юристи за основните решения, постановени от Страсбургския съд. Това конкретно ръководство анализира и резюмира практиката по член 4 от Протокол № 7 на Европейската конвенция за правата на човека до 31 август 2018 г. Читателите ще открият в него ключовите принципи в тази сфера и относимите прецеденти.

 

Comments are closed.