Правила на ООН за третиране на лишените от свобода жени и мерките, които не са свързани с лишаване от свобода, по отношение на жени правонарушители (Правила от Банкок)

Правила на ООН за третиране на лишените от свобода жени и мерките, които не са свързани с лишаване от свобода, по отношение на жени правонарушители (Правила от Банкок)

United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners
and Non-custodial Measures for Women Offenders
(the Bangkok Rules)

Документът е достъпен на английски език.

 

 

Comments are closed.