Правила на ООН за защита на лишените от свобода непълнолетни

Правила на ООН за защита на лишените от свобода непълнолетни

United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty

Документът е достъпен на английски език.

 

Comments are closed.