Ръководство по член 2 от Протокол №1 на ЕКПЧ Право на образование

Ръководство по член 2 от Протокол №1 на Европейската конвенция за правата на човека
Право на образование

Това ръководство е част от серията ръководства по съдебната практика, публикувани от Европейския съд по правата на човека с цел информиране на практикуващите юристи за основните решения, постановени от Страсбургския съд. То по-специално анализира и резюмира практиката по член 2 на Протокол № 1 на Европейската конвенция за правата на човека до 31 август 2018 г. В него читателите ще открият ключовите принципи в тази сфера, както и относимите прецеденти. Цитираната практика е подбрана сред водещи, основни и/или скорошни решения.

 

Comments are closed.