Международни стандарти и препоръки на международни органи, свързани с правата на лишените от свобода по наказателен ред в България

Изследването с автор Красимир Кънев, БХК, е разработено в рамките на проекта „Реформа в затворите“.

Препоръка на Комитета на министрите на СЕ за Европейските правила за затворите, 2020 г.

На 1 юли 2020 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа (СЕ) прие препоръка, с която актуализира Европейските правила за затворите, въведени през 2006 г.

Ръководство по член 9 на ЕКПЧ Право на свобода на мисълта, съвестта и религията

Ръководство по член 9 на Европейската конвенция за правата на човека , обхващашо съдебната практика в периода от 1957 г. до 1 септември 2015 г.

Ръководство по член 4 от Протокол № 7 на ЕКПЧ Забрана за повторно осъждане или наказание

Това ръководство е част от серията ръководства по Конвенцията, публикувани от Европейския съд по правата на човека за информиране на практикуващите юристи

Ръководство по член 6 от Конвенцията – Право на справедлив съдебен процес (наказателноправен аспект)

Ръководството дава информация за най-важните решения, свързани с правото на справедлив процес по член 6 от Конвенцията от наказателноправен аспект

Ръководство по член 6 от Конвенцията – Право на справедлив съдебен процес (гражданскоправен аспект)

Ръководството предоставя информация за най-важните решения, свързани с правото на справедлив процес по член 6 от Конвенцията