Препоръка на Комитета на министрите на СЕ по изпълнението на решението по групата дела Кехайов и Нешков и други срещу България

Препоръка на Комитета на министрите на СЕ по изпълнението на решението по групата дела Кехайов и Нешков и други срещу България

На 17 септември 2021 г. след редовната си сесия Комитетът на министрите към Съвета на Европа издаде препоръка по отношение на изпълнението на решението по групата дела Кехайов срещу България и Нешков и други срещу България, засягаща материалните условия и вътрешноправните механизми за превенция и защита срещу нечовешко и унизително отнасяне.

Подробен анализ на препоръката, както и онлайн дискусия по темата можете да видите на сайта на „Реформа в затворите“.

Препоръката е достъпна на английски и френски език на сайта на СЕ:

1411th meeting, 14-16 September 2021 (DH)

H46-10 Kehayov group (Application No. 41035/98) and Neshkov and Others

(Application No. 36925/10) v. Bulgaria

Supervision of the execution of the European Court’s judgments

 

Препоръка на Комитета на министрите на СЕ по изпълнението на решението по групата дела Кулински и Събев срещу България

Препоръка на Комитета на министрите на СЕ по изпълнението на решението по групата дела Кулински и Събев срещу България

На 17 септември 2021 г. след редовната си сесия Комитетът на министрите към Съвета на Европа издаде препоръка по отношение на изпълнението на решението по групата дела Кулински и Събев срещу България в ЕСПЧ, засягаща правото на затворниците да гласуват. Комитетът установява, че близо пет години след осъдителното решение, българската държава е все още на много ранен етап от прилагането на необходимите мерки, за да даде възможност на лишените от свобода да упражняват правото си на вот.

Препоръката е достъпна на английски и на френски език на сайта на СЕ:

1411th meeting, 14-16 September 2021 (DH)

H46-9 Kulinski and Sabev v. Bulgaria (Application No. 63849/09)

Supervision of the execution of the European Court’s judgments

Международни стандарти и препоръки на международни органи, свързани с правата на лишените от свобода по наказателен ред в България

Изследването с автор Красимир Кънев, БХК, е разработено в рамките на проекта „Реформа в затворите“.

Препоръка на Комитета на министрите на СЕ за Европейските правила за затворите, 2020 г.

На 1 юли 2020 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа (СЕ) прие препоръка, с която актуализира Европейските правила за затворите, въведени през 2006 г.