Правила на ООН за третиране на лишените от свобода жени и мерките, които не са свързани с лишаване от свобода, по отношение на жени правонарушители (Правила от Банкок)

Правила на ООН за третиране на лишените от свобода жени и мерките, които не са свързани с лишаване от свобода, по отношение на жени правонарушители (Правила от Банкок) United Nations Rules for the Treatment of Women Prisonersand Non-custodial Measures for Women Offenders(the Bangkok Rules) Документът е достъпен на английски език.