Отчет за дейността на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за 2020 г.

Отчет за дейността на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" за 2020 г.

Отчетът за дейността на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) към Министерство на правосъдието за 2020 г. съдържа подробна информация и статистика относно изпълнението на наказанията с лишаване от свобода и пробация в България през съответната година.

 

Изтегляне – част 1

Изтегляне – част 2

Изтегляне – част 3

 

Годишен доклад на омбудсмана като Национален превантивен механизъм, 2020 г.

Годишните доклади на НПМ съдържат оценка на състоянието на правата на човека в местата за лишаване от свобода и са насочени както към институциите в Република България, така и към международните организации и др.

Жените в затвора в България, 2016 г.

Жените в затвора в България, 2016 г.

Специален доклад за ситуацията на лишените от свобода в единствения женски затвор в България, с акцент върху правото на семеен живот, бременността, раждането и отглеждането на деца в затвора. 

Настоящият доклад е естествено продължение на многогодишната дейност на Българския хелзинкски комитет (БХК),посветена на защита правата на лишените от свобода.

 От 1994 г. насам БХК осъществява независим и периодичен мониторинг на затворите, като освен посещения на място, организацията получава и обработва множество жалби, сигнали и оплаквания от затворници.

Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата, 2014 г.

Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата, 2014 г.

Докладът на БХК „Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата“ представя резултатите от двугодишно правно и теренно проучване, посветено на положението на децата, лишени от свобода в поправителни домове и арести, възпитателни училища-интернати, места за задържане към полицията, бежански центрове и социални институции и услуги.

 

Доживотният затвор без замяна – нечовешко и унизително наказание, 2010 г.

Доживотният затвор без замяна – нечовешко и унизително наказание, 2010 г.

Докладът на БХК „Доживотният затвор без замяна – нечовешко и унизително наказание“ си поставя за задача да направи анализ на законодателството и практиката по налагане на най-тежкото наказание в България – доживотен затвор без замяна, включително на условията, при които лицата, изтърпяващи тази присъда, пребивават в българските затвори.

 

Затворите в България. Изследване на системата на затворите в България, 2008 г.

Затворите в България. Изследване на системата на затворите в България, 2008 г.

Докладът на БХК „Затворите в България. Изследване на системата на затворите в България“ оповестява резултатите от изследване на БХК в затворите и затворническите общежития, проведено през 2007 г. Целта на изследването е да обобщи на актуалните проблеми, стоящи пред местата за лишаване от свобода, и да държи във фокуса на общественото внимание тези от тях, които трябва спешно да бъдат решени за цялостно хуманизиране на пенитенциарната система в България.