Годишен доклад на омбудсмана като Национален превантивен механизъм, 2020 г.

Годишните доклади на НПМ съдържат оценка на състоянието на правата на човека в местата за лишаване от свобода и са насочени както към институциите в Република България, така и към международните организации и др.

Жените в затвора в България, 2016 г.

Жените в затвора в България, 2016 г.

Специален доклад за ситуацията на лишените от свобода в единствения женски затвор в България, с акцент върху правото на семеен живот, бременността, раждането и отглеждането на деца в затвора. 

Настоящият доклад е естествено продължение на многогодишната дейност на Българския хелзинкски комитет (БХК),посветена на защита правата на лишените от свобода.

 От 1994 г. насам БХК осъществява независим и периодичен мониторинг на затворите, като освен посещения на място, организацията получава и обработва множество жалби, сигнали и оплаквания от затворници.

Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата, 2014 г.

Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата, 2014 г.

Докладът на БХК „Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата“ представя резултатите от двугодишно правно и теренно проучване, посветено на положението на децата, лишени от свобода в поправителни домове и арести, възпитателни училища-интернати, места за задържане към полицията, бежански центрове и социални институции и услуги.

 

Доживотният затвор без замяна – нечовешко и унизително наказание, 2010 г.

Доживотният затвор без замяна – нечовешко и унизително наказание, 2010 г.

Докладът на БХК „Доживотният затвор без замяна – нечовешко и унизително наказание“ си поставя за задача да направи анализ на законодателството и практиката по налагане на най-тежкото наказание в България – доживотен затвор без замяна, включително на условията, при които лицата, изтърпяващи тази присъда, пребивават в българските затвори.

 

Затворите в България. Изследване на системата на затворите в България, 2008 г.

Затворите в България. Изследване на системата на затворите в България, 2008 г.

Докладът на БХК „Затворите в България. Изследване на системата на затворите в България“ оповестява резултатите от изследване на БХК в затворите и затворническите общежития, проведено през 2007 г. Целта на изследването е да обобщи на актуалните проблеми, стоящи пред местата за лишаване от свобода, и да държи във фокуса на общественото внимание тези от тях, които трябва спешно да бъдат решени за цялостно хуманизиране на пенитенциарната система в България.

 

За следствените арести отново, 2005 г.

За следствените арести отново, 2005 г.

Публикация на БХК „За следствените арести отново“ от 2005 г. си поставя за задача да покаже актуалното състояние на системата на следствените арести в България и да направи анализ на правата на лицата, задържани в тях в една динамична перспектива. Отправните точки на този анализ са две: международните стандарти за защита на правата на човека в условията на задържане и състоянието на системата от времето на предишно наблюдение на БХК от 2001 г.

 

Дисциплинарната практика в местата за лишаване от свобода в България, 2003 г.

Дисциплинарната практика в местата за лишаване от свобода в България, 2003 г.

Докладът на БХК „Дисциплинарната практика в местата за лишаване от свобода в България“ от 2003 г. представлява обзор на дисциплинарната практика в местата за лишаване от свобода в България в светлината на международните стандарти за защита на правата на човека. Той е резултат от няколко месечно изследване, осъществено със съдействието на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, в хода на което изследователи на комитета посетиха всички затвори и голяма част от трудово-поправителните общежития, където на място се запознаха с дисциплинарната практика чрез преглед на наличната документация, интервюта с лишени от свобода и със служители от администрациите на затворите и оглед на отделенията, в които се изпълняват дисциплинарните мерки. В допълнение, изследването на БХК взе предвид и обемистата кореспонденция на организацията с лишени от свобода, както и материали от няколко дела, представени в системата на правосъдието от лишени от свобода.