Проблемите с равното третиране на обвиняемите и подсъдимите в досъдебното наказателно производство в България

Изследване, проведено от Българския хелзинкски комитет (БХК), съвместно с неправителствени организации от Белгия, Гърция и Румъния.

Отчет за дейността на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за 2020 г.

Отчет за дейността на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" за 2020 г.

Отчетът за дейността на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) към Министерство на правосъдието за 2020 г. съдържа подробна информация и статистика относно изпълнението на наказанията с лишаване от свобода и пробация в България през съответната година.

 

Изтегляне – част 1

Изтегляне – част 2

Изтегляне – част 3