Отчет за дейността на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за 2020 г.

Отчет за дейността на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" за 2020 г.

Отчетът за дейността на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) към Министерство на правосъдието за 2020 г. съдържа подробна информация и статистика относно изпълнението на наказанията с лишаване от свобода и пробация в България през съответната година.

 

Изтегляне – част 1

Изтегляне – част 2

Изтегляне – част 3

 

Годишен доклад на омбудсмана като Национален превантивен механизъм, 2020 г.

Годишните доклади на НПМ съдържат оценка на състоянието на правата на човека в местата за лишаване от свобода и са насочени както към институциите в Република България, така и към международните организации и др.