ECHR building

Ново ръководство по практиката на ЕСПЧ за правата на затворниците вече е достъпно и на български език

Ново ръководство от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) разглежда в детайли практиката на Съда, свързана с правата на затворниците и предлага подробен анализ на различните аспекти на лишаването от свобода и живота в затвора. Ръководството, което беше публикувано в края на 2019 и актуализирано този април, вече е достъпно и в официален превод на български език, направен от експертите на Българския хелзинкски комитет (БХК). 

Ръководство по практиката на ЕСПЧ – Права на затворниците представлява преглед на практиката на Съда, свързана с правата на затворниците чрез напречен анализ на всички относими разпоредби на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (Конвенцията), свързани с правата на затворниците. Структурата му отразява различните фази на лишаването от свобода и подробно описва различните аспекти на живота в затвора, затова би могъл да е от полза както на всички професионалисти в пенитенциарната сфера, включително магистрати и адвокати, така и на самите лишени от свобода и техните близки. 

Документът на български език е на разположение за свободно сваляне на сайта на ЕСПЧ, както и на новия специализиран сайт на БХК https://prisonreform.bg/, създаден по проекта „Оценка на реформата в местата за лишаване от свобода: Законодателство и практики след пилотното решение на ЕСПЧ „Нешков и други“, който е финансиран от Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). В рамките на проекта в периода 2020-2022 г. експертите на БХК ще проведат поредица от посещения на местата за лишаване от свобода и ще направят цялостен анализ на ситуацията, като набележат съществуващите пропуски в прилагането на международните стандарти по правата на човека в затворите и арестите, ще очертаят сферите, в които пенитенциарната реформа трябва да продължи и ще предложат трайни стратегически решения за пълното изпълнение на решенията на ЕСПЧ по отношение на затворите и арестите.

Освен настоящото ръководство БХК е превел на български език и ръководствата по практиката на ЕСПЧ относно правото на справедлив процес (наказателноправен аспект и гражданскоправен аспект) и забраната за повторно осъждане или наказание, както и правото на свобода на мисълта, съвестта и религията,  правото на образование

На сайта https://prisonreform.bg/ и на страницата във “Фейсбук” https://www.facebook.com/prisonreform.bg/ заинтересованите могат да следят напредъка по проекта и да намерят библиотека с голям набор полезни документи, свързани с правата на лишените от свобода. Сред тях са например международни стандарти и препоръки на Съвета на Европа и ЕСПЧ, съдебни решения по ключови дела, свързани с условията в българските затвори, заповеди и нормативни документи, издадени от българската система, доклади и наблюдения на специалистите от програма “Мониторинг и изследвания” на БХК и още.

Comments are closed.