img_20210604_095802990

Заради “ужасяващи” условия Европейският комитет против изтезанията препоръчва да бъде закрито затворническото общежитие в Кремиковци

На 18 октомври беше публикуван докладът на Европейския комитет против изтезанията (КПИ) от неговото осмо периодично посещение в България през 2021 г.

Photo11_11A

Диляна Ангелова: Арести в страната са под минималните стандарти за хуманно отнасяне

Въпреки отбелязания напредък в условията в пенитенциарните заведения през последните години, реформата все още не е приключила.

board-g2ed43d052_1920

Право на надежда: Институтът на помилването като причина за неефективност на наказателната политика в случая на доживотния затвор без право на замяна

Дефиниция на наказанието доживотен затвор без право на замяна, проблеми и насоки