BHC-annual-report-2021

Условията в местата за лишаване от свобода през 2021 г.: Извадка от годишния доклад за правата на човека на БХК

Реформата в местата за лишаване от свобода остава под засилено наблюдение на СЕ за поне още една година. Това стана ясно през септември 2021 г., когато КМ на СЕ направи преглед на напредъка по изпълнението на решенията от групата Кехайов, включително и на пилотното решение Нешков и други на ЕСПЧ148. По тези дела Съдът установява нарушения на забраната за нечовешко и унизително отношение спрямо лишени от свобода лица вследствие на пренаселеност и лоши материални условия в арестите и затворите, неадекватна медицинска грижа, продължителни периоди на изолация на осъдените на доживотен затвор, както и липса на ефективни национални средства за защита срещу такива нарушения.

Според КМ България отбелязва напредък в подобряването на условията в пенитенциарните заведения. Същевременно той посочва редица проблеми, които остават актуални: инцидентно препълване на арести и затвори, неосигуряване на достъп до санитарни помещения за всички задържани и най-вече за задържаните в арестите, лошо медицинско обслужване, неясна регулация и нееднакви практики по отношение изолацията в условията на специален режим, затруднен достъп до съд при упражняване на правото на защитата срещу нечовешко или унизително отнасяне и други.

Така накратко е обобщена темата за условията в местата за лишаване от свобода в България през 2021 г. в новия годишен доклад на Българският хелзинкски комитет. Докладът беше оповестен през април 2022 г. Цялата глава „Условията в местата за лишаване от свобода“ за 2021 г. можете да прочетете в сайта на „Реформа в затворите“ тук:

Или да свалите от тук:


Годишният доклад „Правата на човека в България“ се издава всяка година от 1994 г. насам, като прави обзор и анализ на всичко най-важно от правозащитната сфера у нас, случаите на дискриминация към различни уязвими групи, българската съдебна практика и на Европейския съд по правата на човека в тези области, както и изобличава пропуските в българската система и отправя препоръки за преодоляването им.

Пълен архив със свободен достъп на годишните доклади на БХК можете да намерите тук. Следете сайта и страницата на БХК във „Фейсбук“, за да научите какви са тенденциите в правозащитната сфера през 2021 г. и в останалите правни теми.  

Comments are closed.