Условия в местата за лишаване от свобода през 2021 г.: Извадка от годишния доклад на БХК

Годишният доклад „Правата на човека в България“ за 2021 г. на БХК беше оповестен през април 2022 г.