Заповед за вътрешния ред в арестите

Заповед за вътрешния ред в арестите

Заповед №Л-4102/2.10.2016 г. на Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за вътрешния ред в арестите

 

Comments are closed.