Заповед за вътрешния ред в арестите на ГДИН

Заповед за вътрешния ред в арестите на ГДИН

БХК продължава да събира от държавните институции и да публикува подзаконови нормативни актове, уреждащи изпълнението на наказанието лишаване от свобода и мярката по задържане под стража. Повечето от тези документи не се обнародват, не могат и да бъдат намерени на интернет страниците на съответните институции, което означава че остават недостъпни както за затворниците, така и за техните адвокати.

Тук ще намерите Заповед Л-1321 от 10.03.2020 г. на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), уреждаща вътрешния ред за настаняване в арестите, получена от БХК по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

Comments are closed.