Списък на разрешените вещи в затворите

Списък на разрешените вещи в затворите

Заповед № ЛС-04-642/28.11.2018 г. на министъра на правосъдието, утвърждаваща списък на разрешените лични вещи, предмети и хранителни продукти, които могат да получават, ползват и държат при себе си или на определените за целта места лишените от свобода и задържаните по реда на НПК, настанени в затворите, поправителните домове, затворническите общежития и арестите към затворите

 

Comments are closed.