2023-kanev-angelova--reformata-v-balgarskata-penitentsiarna-sistema-740x605_670x642_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Реформата в българската пенитенциарна система. Състояние и перспективи

С тази книга е направен опит за изследване и оценка на реалния ефект от практическите и законодателните мерки, предприети от българското правителство след пилотното решение на Европейския съд по правата на човека по делото Нешков срещу България. Те набелязват дефицитите на реформата в пенитенциарната система и очертават сферите, в които тя трябва да се продължи, за да бъдат изпълнени общите мерки на Съда. Резултатите от изследването ще бъдат съобщени на националните власти и на Комитета на министрите на Съвета на Европа, който следи за изпълнението на решенията на Съда в Страсбург.

В първата част е направен цялостен преглед на международните стандарти за третиране на лишените от свобода по наказателен ред, както и на препоръките на международните органи по правата на човека към България. Прегледът е фокусиран върху стандартите, формулирани в рамките на органите и институциите на ООН и на Съвета на Европа – двете организации, в които България членува от няколко десетилетия.

Втората част представя резултатите от изследване на практическите промени в местата за лишаване от свобода след пилотното решение на ЕСПЧ по делото Нешков и други срещу България, дало началото на всеобхватна реформа на пенитенциарната система у нас.

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК

Това изследване е осъществено от Българския хелзинкски комитет (БХК) по проект Оценка на реформата в местата за лишаване от свобода в България „Законодателство и практика след пилотното решение на ЕСПЧ „Нешков и други“, финансиран от „Фонд Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Водещата цел на проекта е да подобри прилагането на международните стандарти за правата на човека в арестите и затворите в България. Инициативата е продължение на дългогодишната дейност на БХК по мониторинг на ситуацията в затворените институции, застъпничество за спазване на правата на лишените от свобода и овластяване на уязвимите групи. За реализирането ѝ БХК получи подкрепа от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и омбудсмана в качеството му на Национален превантивен механизъм (НПМ).

Comments are closed.