358560933_581920334131023_5273411642854512648_n

Правно застъпничество за лишени от свобода

Обучение на Български хелзинкски комитет по проект „Оценка на реформата в местата за лишаване от свобода в България: Законодателство и практика след пилотното решение на ЕСПЧ „Нешков и други срещу България“, който се финансира от Норвежкия финансов механизъм.

Обучението е безплатно, но изисква предварителна регистрация.

В рамките на този проект бе подготвен наръчник за самозастъпничество – “Практически наръчник за правно застъпничество на лишените от свобода“ , в който са разяснени механизмите за защита на правата на лишените от свобода.

НАРЪЧНИКЪТ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ онлайн на интернет страницата на проекта: www.prisonreform.bg

Обучението ще се проведе на 26.09.2023г., от 10.00 до 12.00 часа

ПРОГРАМА

10.00 – 10.15 – Въвеждащи думи: Красимир Кънев и доц. Д-р Боряна Мусева
10.15 – 10.45 – Използване на превантивното и компенсаторното средство за защита от нечовешо и унизително отнасяне
10.45 – 11.05 – Условно предсрочно освобождаване. Жалби до Омбудсмана и дейност на Националния превантивен механизъм
11.05 – 11.25 – Защита от дискриминация.Свобода на изразяването, достъп до обществена информация, контакт с медии
11.25 – 12.00 – Въпроси&Отговори. Обобщение

ЗА ВЪПРОСИ И ЗАПИСВАНЕ: toni.nenkova@gmail.com

Разгледайте Фейсбук страницата на проекта – „Реформа в затворите“

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Българския хелзинкски комитет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Comments are closed.