freedom-1125539_1920-compressor

Близо 30 доброволци се включиха в кампанията на БХК за превод на международни стандарти и препоръки за правата на лишените от свобода

През май 2020 г. приключи втората поредна кампания на БХК за годината, свързана с правата на лишените от свобода и подобряване достъпа им до информация. След като в периода февруари-март с помощта на дарители от цялата страна успяхме да съберем близо 740 книги и издания за обновяване на библиотеката на Затворническо общежитие „Кремиковци“, инициативата намери своеобразно продължение, с по-широк обхват, с кампанията „Доброволци-преводачи за правата на лишените от свобода“. Тя стартира в средата на февруари и целта ѝ беше с помощта на доброволци да направим достъпни на български език стандарти и препоръки на Съвета на Европа и ООН за третирането на лишените от свобода и условията в затворите.     

Препоръките, макар и не правно обвързващи, съдържат едни от най-авторитетните стандарти в областта на третирането на затворниците. Това са и водещи документи при формирането на съвременните европейски политики и законодателство за изпълнение на наказанията. У нас обаче тяхното познаване и приложение е ограничено и вярваме, че една от съществените причини за това е именно липсата на превод на български език.

Каузата да направим достъпни на български език тези важни документи привлече близо 30 души, които поеха за превод текстове с разнообразни теми като третирането на непълнолетни правонарушители, жените в затвора, достъпа до образование и медицински грижи за затворниците и др. На поканата ни се отзоваха всякакви хора – от ученици и студенти до професионалисти с дългогодишен преводачески опит и хора с личен досег до темата за лишаването от свобода. 

Целият първоначален списък от 8 приоритетни документа, които екипът на БХК беше подбрал за началото на кампанията, беше поет за превод от само две доброволки още в деня на публикуването на обявата в платформите TimeHeroes и НПО портал. Впоследствие неколкократно се наложи да допълваме и разширяваме списъка на текстовете за превод, за да предоставим възможност на големия брой хора, които изявиха желание да се включат. Наложи се и да излезем от темата на кампанията за лишените от свобода и да навлезем в по-общата за правата на човека, като по този начин благодарение на доброволците, попълнихме големи пропуски в достъпните на български език документи – например препоръки на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН), Комитета на ООН за премахване на расовата дискриминация, Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (КПДОЖ) и др. С началото на обявеното извънредно положение в България заради епидемията от коронавирус, в списъка добавихме и препоръки на световните организации, свързани с човешките права в условията на извънредни ситуации.

Екипът на Българския хелзинкски комитет изразява своята признателност към всички доброволци, които се включиха в инициативата. Благодарим ви за помощта и ви уверяваме, че тя е от огромно значение за най-малко 6 227 души в България и техните близки – толкова са затворниците в българските затвори към края на 2019 г. по данни на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”. 

Всички близо 30 превода, които получихме от доброволците до момента, ще бъдат сверени и редактирани от експертите на БХК, след което ще бъдат публикувани на страницата ни и други специализирани платформи, включително където е възможно и на официалните страници на създалите ги институции, редом с оригиналите. Текстовете, свързани с правата на лишените от свобода, ще бъдат добавени и към библиотеката с ресурси на новия специализиран сайт на БХК prisonreform.bg. Сайтът е създаден като част от проекта „Оценка на реформата в местата за лишаване от свобода в България: Законодателство и практика след пилотното решение на ЕСПЧ „Нешков и други“ и е насочен както към специалистите в наказателното право и пенитенциарната сфера, така и към самите затворници и техни близки като място за справка за всички ключови национални и международни документи, засягащ реда в затворите и човешките им права.

Comments are closed.