212_n

БХК проведе специализирано обучение за адвокати

Благодарим на всички, които се включиха в специализираното обучение за адвокати на Български хелзинкски комитет „Правно застъпничество за лишени от свобода“

Ако последвате линка, може да разгледате части от презентациите представени по време на обучението от Радослав Стоянов и Красимир Кънев, председател на БХК.

Сред акцентите на обучението бяха: Използване на превантивното и компенсаторното средство за защита от нечовешо и унизително отнасяне и защитата от дискриминация.

В рамките на на обучението беше представен “Практически наръчник за правно застъпничество на лишените от свобода“ , в който са разяснени механизмите за защита на правата на лишените от свобода.

НАРЪЧНИКЪТ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК

Харесайте страницата Реформа в затворите във Фейсбук, за да получавате актуална информация по темата.

–––––––––––––––––

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Българския хелзинкски комитет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Tags: No tags

Comments are closed.