Заповед за разпределение на лишените от свобода по затвори, поправителни домове и затворнически общежития

Заповед за разпределение на лишените от свобода по затвори, поправителни домове и затворнически общежития

Заповед за разпределение на лишените от свобода по затвори, поправителни домове и затворнически общежития касае първоначалното разпределение на затворниците в местата за лишаване от свобода. Разпределението се осъществява при отчитане на възрастта (пълнолетни/непълнолетни), пола (мъже/ жени) и постоянния адрес на осъдените лица.

 

Comments are closed.