Заповед на ГДИН във връзка с определяне реда и на условията на ползване на правата на свиждания и телефонна връзка

Заповед на ГДИН във връзка с определяне реда и на условията на ползване на правата на свиждания и телефонна връзка

Заповед на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гл. комисар Ивайло Йорданов от 12.03.2020 г. във връзка с определяне реда и на условията на ползване на правата на свиждания и телефонна връзка в затворите и затворническите общежития. 

 

Comments are closed.