Второинстанционно решение на Административен съд София-град срещу ГДИН

Р Е Ш Е Н И Е № 318 на Административен съд София-град срещу Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) при Министерството на правосъдието бе осъдена да заплати 60 000 лв. неимуществени вреди на малолетното дете и вдовицата на затворник, починал след като институцията не е осигурила адекватно и ефективно медицинско обслужване и лечение по време на изтърпяване на наказанието. Това реши на 25 август 2020 г. Административният съд София – град по дело за обезщетение за вреди, причинени от нечовешко и унизително отнасяне, водено от близките на лишения от свобода с правната помощ на БХК. Делото по реда на чл. 284 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Първоинстанционният акт е потвърден от по-горната инстанция с решение от 11 януари 2021 г.

Пречетете още по темата тук.

Tags: No tags

Comments are closed.