Стратегия за осигуряване на адекватни медицински грижи в местата за лишаване от свобода

Стратегия за осигуряване на адекватни медицински грижи в местата за лишаване от свобода

„Стратегия за осигуряване на адекватни медицински грижи в местата за лишаване от свобода“ (2023-2025) и „План за действие на стратегия за осигуряване на адекватни медицински грижи в местата за за лишаване от свобода (2023-2025).

Tags: No tags

Comments are closed.