Система за оценка на риска

Система за оценка на риска

Системата за оценка на риска от рецидив и риска от вреди на лишените от свобода съдържа:

Правила за оценка на риска от рецидив и риска от вреди при лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в пенитенциарните (затвори и поправителни домове) на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието;

Методически указания за оценка на риска на лишения от свобода и планиране на присъдата му;

Книжка на лишения от свобода.

 

Comments are closed.