Правила за условията за образование, обучение и квалификация на лишените от свобода…

Правила за условията за образование, обучение и квалификация на лишените от свобода, обвиняемите, подсъдимите, настанени в места за лишаване от свобода

Правилата уреждат условията и реда за образование, обучение и квалификация на лишените от свобода, обвиняемите, подсъдимите, настанени в места за лишаване от свобода, както и случаите на превод на осъдените лица в друг затвор за включването им в учебна дейност.

 

 

Comments are closed.