Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода

Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода

Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода, приета с ПМС № 321 от 28.12.2009 г.

 

 

Comments are closed.