Иванов и други срещу България, ЕСПЧ

Иванов и други срещу България
ЕСПЧ

На 4 юни 2020 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови осъдително решение срещу България по делото Иванов и други, образувано по седем жалби на лишени от свобода, като по всички намира нарушение на член 3 от Конвенцията. Въпреки че са получили парични обезщетения на национално ниво за претърпените вреди, размерът на присъдените обезщетения е бил толкова незначителен, че жалбоподателите са запазили статута си на жертви по смисъла на Европейската конвенция. ЕСПЧ определя нови, значително по-високи от присъдените от българските съдилища компенсации, като общата сума, която правителството трябва да плати на жалбоподателите възлиза на 49 200 евро. Прочетете повече по темата тук.

Преводът на решението по делото Иванов и други срещу България е на БХК.

 

 

Comments are closed.